matrix m

Gospodarze \ Goście DUB
Andrzej Mokarski   1-1 26 marca 1-1 16 kwietnia 0-2 0-2 1-1
Andrzej Olearczyk   26 marca 2-0 19 marca 1-1 2-0 1-1
Arkadiusz Żejmo 0-2   2-0 1-1 0-2 19 marca 1-1 2-0
Berni Kroeckel 0-2   16 kwietnia 0-2 2 kwietnia 0-2 1-1
Daniel Kapusta 0-2 2-0   2-0 1-1 2-0 0-2
Dubois Guillaume listopad 28 12 grudnia lt. 20   30 stycznia 9 stycznia lt. 6 23 stycznia
Ernest Galon 19 marca 2-0 2 kwietnia   16 kwietnia 2-0 26 marca 1-1
Grzegorz Magdziak 2-0 listopad 14 1-1   0-2 2-0 1-1
Krzysztof Szałowski 1-1 2 kwietnia 19 marca 0-2   26 marca 2-0 1-1
Krzysztof Szapiński 1-1 2-0 5 marca 1-1   2-0 0-2
Marcin Lipiński 16 kwietnia 19 marca 2 kwietnia 26 marca 0-2   2-0
Piotr Konopko 2 kwietnia 0-2 2-0 16 kwietnia 0-2 2-0   0-2
Ryszard Wojciechowski 2-0 16 kwietnia 26 marca 2-0 2 kwietnia 19 marca   0-2
Wiesław Musik 2 kwietnia 1-1 26 marca 19 marca 16 kwietnia lt. 20